Τώνης Σπητέρης

Ο Τώνης Σπητέρης ήταν Έλληνας κριτικός τέχνης µε έδρα τη Βενετία. Εκείνη την περίοδο διατελούσε Γενικός Γραµµατέας της AICA (Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης). Από τα µέσα της δεκαετίας του ’60 συνεργάστηκε µε την Κυπριακή Κυβέρνηση ως σύµβουλος για πολιτιστικά θέµατα και µε αυτή του την ιδιότητα επιµελήθηκε την πρώτη εθνική συµµετοχή της Κύπρου στη Μπιενάλε της Βενετίας.

filed under: