ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πέραν από 200 χρόνια µετά την επίσηµη εγκαθίδρυσή της, η Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονότα στον πλανήτη. Κάθε δύο χρόνια η πόλη της Βενετίας βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσµιου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας τις  µεγαλύτερες προσωπικότητες του εικαστικού χώρου, τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης, και το φιλότεχνο κοινό.

Η Κύπρος συµµετείχε για πρώτη φορά σε αυτή την τεράστια γιορτή της τέχνης το 1968. Έξι νέοι καλλιτέχνες µετέφεραν εκεί µε ενθουσιασµό τον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό δυναµισµό του νεοσύστατου τότε κράτους. Οι ακανθώδεις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επεκράτησαν µετέπειτα στο νησί, αναπόφευκτα οδήγησαν σε µια µακρά απουσία από τη διοργάνωση. Από το 1986 όµως, η Κύπρος επανασυνδέθηκε µε την Μπιενάλε και η συµµετοχή της  συνεχίστηκε σχεδόν απρόσκοπτα µέχρι και σήµερα.

The Cyprus Pavilion 

Associazione Culturale Spiazzi
Castello 3865
30122 Venice
Italy